Kanada Okulları Kimin Sistemini Uyguluyor


Her sınıftaki öğrencilerin üst sınırı 40 öğrenciye ayarlanmıştır. 6. sınıfa kadar, tüm dersler bir öğretmen tarafından verilmektedir. Hindistan’dan farklı olarak, öğrenciler her dönemin sonunda bir sınıftan diğerine geçerler. 8. sınıfa kadar alınan dersler, okul yönetimi tarafından önceden kararlaştırılır ve yaklaşık 40-45 dakikalık sürelere ayrılır. Bir öğrenci liseye girdiğinde (9 ila 12. sınıflar), “yarıyıl lise” sistemi olarak bilinenleri takip ederler; yıl boyunca sekiz ders yerine, dersler her yarıyılda dört ders olmak üzere iki döneme ayrılır. Ders süresi genellikle ders başına 70-80 dakikadır.

Lisede, öğrenciler aynı zamanda ‘kredi’ sistemine geçerler. Her öğrencinin diploma alabilmesi için belirli sayıda kredi alması gerekir. Zorunlu / çekirdek müfredat derslerini içermek şartıyla her öğrenci belli bir sayıda kredi almalıdır. Bu, İngilizce, matematik, sağlık, bilim, dünya tarihi, coğrafya gibi konuları içerir.

Bu zorunlu derse ek olarak, öğrenciler istedikleri seçmeli dersleri seçebilirler. Hem zorunlu hem de seçmeli dersler için, öğrenciler hangi dersleri incelemek istediklerini seçebilirler. Birçok okul ayrıca dört alanda mesleki eğitim programları sunmaktadır: tarım eğitimi, işletme eğitimi, ev ekonomisi ve ticaret ve endüstri eğitimi.

Açıklamak gerekirse, Ontario’daki lise yıllarım boyunca, diploma kazanmak için toplam 30 kredi almam gerekiyordu. Bu 30 kredinin, 18i zorunlu / temel konulardı. 30 krediye tamamlamak için akademik seviye veya uygulamalı seviye kurslarından birini seçebilirim. Liseler müfredatlarını, öğrencileri üniversiteye gitmeye hazırlayan “genel” veya “uygulamalı” olarak ikiye bölerek öğrencileri bir topluluk kolejine veya ticaret okuluna götürür. Seçmeli derslerim olarak fotoğrafçılık, hukuk, akademik biyoloji ve akademik matematik gibi dersleri seçiyorum.

Değerlendirme

Öğrenciler, okul yılı boyunca sürekli gelişmelerine dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler 8. sınıfa kadar sınavlardan muaf tutulurlar ve değerlendirmeleri sınıf içi gelişimlerine, testlere, ödevlere, derse katılımlara dayanır. Öğrenciler her ders için 9. sınıftan itibaren bir final sınavına katılmak zorundadırlar. Final puanı; final sınavlarının, devam eden sınıf gelişimlerinin, testlerin ve quizlerin vs. ağırlıklı ortalamasıdır.

Ders Dışı

Okula yakınlık, öğrencilerin ilgilendikleri okul dışı etkinliklerde bulunmalarına olanak sağlar. Okul sporları, okul grupları, okul kulüplerinden sonra öğrencilerin zaman ayırdıkları şeylerden bazıları. Okulların çoğunda çeşitli okul destekli etkinlikler vardır. Drama grupları, dil kulüpleri, animasyon kulüpleri, bülten takımları, fotoğrafçılık kulüpleri ve daha da fazlası. İlgi alanına giren bir kulüp yok ise, öğrenciler kendi ilgi alanlarına giren kulüpler kurabilirler. Kolejler ve üniversiteler, Kanadalı işverenlerin de yaptığı gibi, ders dışı etkinliklerinde de öğrencilerin başarılarına büyük önem vermektedir.

Kendimi bu yeni okul sistemine dahil etme süreci Kanada K-12 eğitim sisteminin çok kabul edilebilir bir sistem olduğunu anlamamı sağladı. Öğrencileri farklı kültürlerden karşılamak ve onları sisteme adapte etmek için iyi hazırlanmış.

Kanada okulları kimin sistemini uyguluyor diye merak ediyorsanız, sistemin temelini Avrupa’dan aldığını bilmeniz önemlidir. Farlı kültürlere farklı pencerelerden hitap edebilme becerisini pek çok Arupa eğitim kriterini inceleyerek oluşturan Kanada Eğitim Bakanlığı doğru bir iş yapmış gibi görünmektedir. Özellikle eğitim sistemleri arasıdnaki başarıları değerlendirildiğinde bu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında Kanada Okulları’nın kimin sistemini uyguladığı meselesindense nasıl uyguladığının daha önemli hale geldiği kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklar İçin Kanada Gerçekleri ve Kanada Okulları Meselesi

Çocuklar İçin Kanada Gerçekleri: Ekonomi

• Kanada, Suudi Arabistan’dan sonra en büyük ikinci petrol rezervine sahiptir. Alberta eyaleti, Kanada’da petrol ve doğal gaz üretimine öncülük ediyor.

• Kanada, uranyum madenciliğinde liderdir. Uranyum nükleer santrallerde elektrik üretimi için kullanılıyor.

• Saskatchewan eyaleti Kanada’daki ana tarım kentidir ve buğday, kanola, keten veya çavdar gibi Kanada tahıllarının % 45’ini karşılamaktadır.

• Kanada, elektriği üretmek için suyun gücünü kullanan Hydro Electricity’nin dünya lideridir.

• Kanada, ABD’den sonra biçilmiş yumuşak ağaç üretiminde ikinci sıradadır.

Çocuklar İçin Kanada Gerçekleri: Kanada Halkı

Kanada halkına Kanadalı denir. Kanadalı ailelerin birçoğunun İngiltere ve Fransa’da kökleri vardır. Fransızlar ve İngilizler ülkeyi sömürgeleştirmiş ve böylece ‘eski dünyadan’ birçok aile Kanada’ya göç etmişlerdir.

Kanada’da iki resmi dil vardır: İngilizce ve Fransızca. Nüfusun neredeyse yarısı iki dili de konuşabiliyor. Kanadalıların çoğunluğu İngilizce’yi ilk dil olarak konuşur, ancak Fransızca, Quebec eyaletinde ana dildir. Quebec’te nüfusun neredeyse yarısı iki dilli, bu da iki dili de akıcı bir şekilde konuşabildikleri anlamına geliyor.

• Tüm Kanadalıların neredeyse % 90’ı Kanada-ABD sınırına yaklaşık 200km / 125mil mesafede yaşıyor!

• Ana diller İngilizce ve Fransızcadır

• Inuit, Kanada’nın yerli halkının bir grubudur

• Hedeflenen yaşam süresi 81 yıldır.

• Okuryazarlık Oranı % 99

Kanada’daki yerli halk arasında; Melez, İlk Yerli Halk ve Inuit Halkı var.

Kuzey Kanada’daki yerli halklara ‘Inuit’ denir. Daha önce ‘eskimolar’ olarak adlandırılan, ancak bu isim kabul edilemez ve aşağılayıcı kabul edildi. Bugün, 100 Kanadalıdan sadece 5’i kendilerini ‘Inuk’ (Inuit insanlarından biri) olarak adlandırıyor.

Inuit bugün modern evlerde yaşıyor ama yine de özellikle avlanırlarken eskimo kulübeleri inşa ediyorlar. Inuit Halkı çocukları devlet okullarına giderler, ancak Kuzey’de üniversite yoktur. Bu nedenle, çocuklar okumaya devam etme kararı verirse, topluluklarını terk etmek ve üniversite şehirlerine taşınmak zorunda kalırlar. Inuit dilinde, yazı yazma 19. Yüzyılda başladı.

Kanada küçük çocuklar için eşsiz bir dünya sunmaktadır. Bu yüzden Kanada anaokulu meselesi üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir olgudur. Özellikle çocukları için sağlam ve aynı zamanda ilerlemeci bir gelecek planlayan veliler için bu oldukça önemli bir konudur. Kanada’da eğitim alma meselesi, özellikle de Kanada anaokulu meselesi kökensel bir eğitim temin etmesi anlamında ön plana çıkmaktadır.

Kanada Vatandaşlığı ve Kanada Anaokulları Yemek Yorumları


Nasıl Kanadalı olunur?

Her yıl yaklaşık 150.000 daimi ikamet yeri Kanada vatandaşı olmayı seçmektedir. Her birinin vatandaşlığı alabilmek için uzun bir süreçten geçmesi gerekmektedir.

Kanada vatandaşlığına hak kazanabilmek için birkaç şey yapılmalıdır. Öncelikle, Kanada’ya göç etmek ve daimi ikamet statüsü almak için başvuruda bulunmalısınız. Daimi göçmen olduğunuzda ve Daimi Yerleşik Kartınızı aldığınızda, Kanada vatandaşlığına başvurmaya hak kazanmadan önce toplam 4 yıl boyunca Kanada’da yaşamak zorundasınız. 18 yaş ve üstü olmalısınız, en az bir resmi dili bilmeli (yani İngilizce veya Fransızca) ve Kanada toplumu hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca Kanada vatandaşı olarak haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Sonunda Kanada Vatandaşlığı Sertifikası için başvurmanız gerekir.

18 yaşından küçük çocuğunuz varsa, ailenizle veya vatandaş olduktan sonra sizinle birlikte başvurabilirler.

Kanada hakkında bilginizi göstermek için, Kanada siyaseti, hükümet yapısı ve diğer konular hakkında farklı sorular soran kısa bir testi tamamlamanız gerekir.

Vatandaşlık başvurunuzun sunulduğu tarihinden itibaren Kanada vatandaşı olma süreci, çeşitli faktörlere bağlı olarak 5 ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Kanada’da daimi olarak ikamet etmeden önce biraz zaman geçirdiyseniz, 4 yıl içinde kalıyorsa, bu sürenin yarısını ikamet gereksiniminize göre sayabilirsiniz.

Kanada dışında Kanada vatandaşlığına sahip bir aileye bağlı olarak doğmuş ancak Kanada vatandaşlığı almadıysanız, vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu süreç esasen diğer başvuran türleriyle aynıdır.

Kanada vatandaşlığına kimler alınmıyor?

Aşağıdaki durumlarda, Kanada Vatandaşlığı Sertifikası almaya hak kazanamazsınız:

Bir suçla suçlanıyorsanız

Son üç yılda bir suçtan mahkum edilmişseniz

Hapishanedeyseniz, şartlı tahliyede veya denetimli serbestlik kapsamındaysanız

Savaş suçlarından yargılanıyor veya mahkum ediliyorsanız

Vatandaşlığınız son beş yıl içinde feshedilmişse

Ayrıca, cezaevi gibi ıslah edilmiş bir kurumda biraz zaman geçirdiyseniz, bu süre ikamet şartı için geçerli değildir.

Kanada vatandaşı nasıl olunur?

Kanada vatandaşlığına başvurmak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

Daimi İkamet Kartı veya Oturma İzni gibi daimi ikamet belgesinin fotokopisi (2004’ten önceki göçmenler için)

Doldurulmuş başvuru formu

Son 12 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

200 $ toplam başvuru ücreti (100 $ başvuru ücreti ve 100 $ vatandaşlık hakkı)

Kefil beyanları ve imzaları

Sürücü ehliyeti ve sağlık kartı gibi iki kimlik belgesinin kopyası

Yukarıdakileri vatandaşlık başvurusu işleme ofisine gönderin ve sabırlı olun. Vatandaşlık testinize kadar sunacakları bildiri yaklaşık süre hakkında sizi bilgilendireceklerdir. Testi tamamladıktan sonra, başvurunuz başarılı olmuşsa vatandaşlık törenine katılmak yaklaşık 6 hafta veya daha fazla sürer. Vatandaşlık töreninde vatandaşlık sertifikanızı alacak ve daha sonra Kanada pasaportu başvurusunda bulunabileceksiniz.

Vatandaşlık edinmenin en kolay yollarından biri Kanada’da çalışmak ve aileniz ile orada gerçek bir yaşam süremektir. Özellikle de anaokulu döneminde çocuğunuz varsa o topluma uyum sağlamanız ve yaşam alanınızı buna göre düzenlemeniz daha kolaydır. Kanada anaokulları yemek yorumları genel olarak oldukça olumlu bir seyir sunmaktadır. Özellikle çekici renkler, dengeli gıdalar ve vitamin ve protein bakaımından zengin yaklaşımlar çocukların gelişimini önemli biçimde gözeten beslenme uzmanları tarafından en iyi kalitede sunulmaktadır. Aynı zamanda Kanada anaokullarında gözlenen bir diğer yemek unsuru ise şekerli gıdaların minimumda tutulması ancak tümüyle yasaklı gıdalar listesine yerleştirilmemesidir. Zira şekerin belli oranlarda tüketildiğinde anaokulu çocuklarının beyin gelişimini olulu biçimde etkilediği gözlemlenmiş ve bu araştırmlar düzleminde anaokulu yemekleri yeniden oluşturulmuştur.

Kalıcı İkamet ve Kanada Anaokulu Servis Şikayetleri


Kalıcı Bir İkamete Sahip Olmak

Birleşmiş Milletler’e göre, Kanada ve Avustralya, yıl başına en fazla göçmen alan ülkelerdir. Kanada göç süreci, Kanada’nın farklı eyaletleri için uygunluk ve özel programlar hakkında bilgi edinerek gerçekleştirilmelidir.

Her yıl 200.000’den fazla kişinin daimi ikamet yeri olarak Kanada’ya girmesine izin verilmektedir. Kanada’da yeni bir yaşam için onlara fırsat sağlayan bir başvuru sürecini söz konusudur. Kanada’ya daimi ikamet onaylandıktan sonra, bir kişi Kalıcı İkamet Kartı (eski adıyla Göçmen formu) alır ve hemen hemen Kanada vatandaşları ile aynı haklara sahip hale gelir (oy kullanma imtiyazları ve Kanada dışında seyahat ederken sınırsız konaklamalar hariç) .

Kanada’da kalıcı ikamet alma süreci karmaşık ve zaman alıcıdır. Ayrıca, farklı dış politika girişimleri ve düzenlemelerde yapılan değişiklikler nedeniyle sürekli bir değişim halindedir.

Bireyler Kanada daimi ikametgahı için altı kategoriden birine başvurabilirler:

Nitelikli İşçi Sınıfı Göçmenlik

Business Class Göçmenlik

İl Adaylığı

Aile Sınıfı Göçmenlik

Quebec’te Seçilmiş Göçmenlik

Uluslararası evlat edinme

Nitelikli İşçi Sınıfı Göçmenlik

Bireyler, vasıflı işçi sınıfı altında Kanada’da daimi ikamet etmek için başvurabilirler. Adaylar eğitim düzeyi, dil becerisi, iş tecrübesi, yaş, düzenlenmiş istihdam ve uyum temelinde değerlendirilir. Her faktör ayrı ayrı değerlendirilir ve toplam puan, başvuranın daimi ikamet statüsü için uygun bir aday olup olmadığını belirler. Birleştirilmiş puan 0 ile 100 arasındadır ve minimum eleme seviyesi 67 olarak belirlenmiştir.

Aday uygunluğunu belirlemek için kullanılan tek önlem bu değildir. Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu, bireyin cezai geçmişini (varsa), Kanada işgücü piyasasını ve başvurunun sonucunu belirlemek için diğer faktörleri dikkate alır. Ancak, bu puan, bu kategori altındaki daimi ikamet statüsü için başvuru yapıp yapamayacağınızı belirlemek için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.

Örneğin: mükemmel İngilizce becerisine sahip 25 yaşında bir kadın, temel Fransızca bilgisi, menşei ülkede 2 yıllık iş deneyimi olan bir yüksek lisans derecesi, Kanada’da önceden belirlenmiş bir istihdamı olmayan biri ya da Kanada’da çalışmış ve yaşamış bir eş olabilir. Genel olarak 80 puan üzerinden değerlendirilecektir. Altı faktörden oluşan bu birleşik puan, kalıcı oturma başvurusunda bulunma hakkını getirmektedir. Bununla birlikte, farklı bireyler farklı puanlar alır ve bu örnek büyük popülasyonu hiçbir şekilde temsil etmez.

Business Class Göçmenlik

Business Class kategorisinde daimi ikamet hakkı olan birey sınıfları vardır: yatırımcılar, girişimciler ve serbest meslek sahipleri. Yatırımcıların yasal olarak elde edilen net değeri 800.000 ABD Doları olan iş deneyimini göstermeleri ve Kanada ekonomisine 400.000 ABD Doları yatırmaları gerekmektedir. Ek gereksinimler de vardır.

Girişimciler ayrıca, işletmelere sahip olma ve yönetme veya bir işletmenin payına veya yüzdesine sahip olmaları üzerine iş deneyimini göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca, 300.000 ABD Doları değerinde bir net gelire sahip olmalı, bir işletmeyi yönetmeye ve işletmeye; daimi ikamet etmeye başladıktan sonraki üç yıl içinde en az bir tam zamanlı iş yaratmaya istekli olmalıdır.

Serbest meslek sahibi kişiler, en azından kendileri için bir iş fırsatı yaratacak; Kanada’daki kültürel etkinliklere veya atletizm gibi becerilere önemli katkılar sağlayacak bir iş kurma deneyimine, niyetine ve yeteneğine sahip olmalıdırlar; veya bir çiftlik satın alıp yönetmelidirler.

İl Adaylığı

Göç etmek ve yerleşmek istediğinizi aklınızda belirli bir eyalet varsa, bu süreç bir eyaletin göç ve yerleşme seçiminde yerleşmesi istenen kişilerin tayin edilmesine izin verir. Bu süreç, bireyin hedef il içindeki temsilci göç bürosuyla iletişim kurmasını ve bu il için aday gösterilmesi için başvurmasını gerektirir. Bu adaylığın yerine getirilmesinden sonra, birey Kanada Vatandaşlığı ve Göçmenlik başvurusu yapmak zorundadır.

Aile Sınıfı Göçmenlik

Kanada’da daimi ikametgahı olan yakın aile üyeleriniz varsa, daimi ikamet temin etmenize yardımcı olabilirler. Kanada’ya gelen tüm göçmenlerin yaklaşık% 30’u aile üyeleri tarafından desteklenmektedir. Kanada’da yaşayan bireyler, hükümet tarafından Kanada’ya yerleşmelerine yardımcı olmak için 3 ila 10 yıl boyunca Kanada’ya gelen aile üyelerine sponsor olmak zorundadır.

Québec-Seçilmiş Göç

Québec eyaletinin, göçmenlik gereksinimlerine en uygun göçmenleri seçmek için Kanada Federal Hükümeti ile özel bir anlaşması vardır. Québec’e yerleşmeyi planlayan herhangi biri için, aşağıdaki kategorileri içeren ayrı bir değerlendirme süreci vardır:

Daimi işçiler

İş adamı

Öğrenciler – kalıcı göç

Geçici işçiler – kalıcı göç

Aileler

Sponsor mülteciler

Uluslararası evlat edinme

Kanada daimi sakinlerinin yabancı ülkelerden çocuk evlat edinmesine izin verilir. Bu süreç, çocuk haklarını korumak için oldukça uzun ve zordur ve evlat edinen ailenin ve çevresinin çeşitli çalışmalarını yürütmeyi içerir. Başka bir ülkeden bir çocuğu evlat edinmek, il göç bürosu, uluslararası evlat edinmeleri düzenleyen Lahey Sözleşmesi, çocuğun menşe ülkesinin yasal ofisleri gibi farklı yasal meseleleri ve kurumları içerir. Çocukları evlat edinmeye niyetli Kanadalı aileler, çocuklarını uzun süre boyunca destekleyebilmeli ve çocuğu büyütmeye ve onun çıkarlarını en iyi şekilde sürdürmeye karar vermelidir.

Daimi ikamet vizesi nasıl alınır

Daimi ikamet vizesi alma sürecini başlatmak için en yakın konsolosluk, yüksek komisyon veya Kanada büyükelçiliğine başvurun. Temel düzeyde, kalıcı ikamet vizesi almak bireyin şunları yapmasını gerektirir:

Tıbbi sertifika ve sabıka kaydı kontrolü

Daimi ikamet vizesi başvurusu

Başvuru ücreti

Göçmenlik temsilcileriyle yapılan görüşmeler

Ayrıca, başvurunuzun niteliğine ve kategorisine bağlı olarak, aşağıdakiler gerekebilir veya olmayabilir:

Eğitim dereceleri, diplomalar ve sertifikalar, kişisel kimlik belgeleri ve / veya sponsor mektupları ve ilgili bilgiler dahil olmak üzere başvuruyu destekleyen belgelerin asılları, kopyaları ve resmi tercümeleri

Kanada’ya ilk kez başvuranı desteklemek için yeterli fon

Beceri değerlendirme testi

Mülteci statüsü kanıtı

Dil testi sonuçları

Ek ücretler

Diğer belgeler veya testler

Daimi ikamet ücreti

Family Class adayları:

Sponsorluk başvurusu (başvuru başına 75 ABD doları)

Asıl başvuru sahibi (475 ABD doları)

Asıl başvuru sahibi, 19 yaşından küçükse ve bir eş ya da ortak hukuk ortağı değilse (sponsorun bağımlı çocuğu, evlatlık alınacak bir çocuk ve yetim bir erkek kardeş, kız kardeş, yeğen, yeğen veya torun dahil 75 dolar)

Asıl başvuranın 19 yaşında veya daha büyük veya 19 yaşından küçük ve eş veya ortak hukuk ortağı olan bir aile üyesi (550 ABD Doları)

Asıl başvuranın 19 yaşından küçük ve eş veya hukuksal ortağı olmayan bir aile üyesi (150 $)

Not: Ana başvuru sahipleri ve Aile Sınıfı altındaki aile üyeleri için değerlendirilen ücretler, sponsorluk başvurusunda bulunurken sponsorluk ücretiyle birlikte ödenir.

Yatırımcı, Girişimci veya Serbest Meslek Sahibi Kişiler Sınıfı başvuru sahipleri:

Asıl başvuru sahibi (1.050 ABD doları)

Asıl başvuranın 19 yaşında veya daha büyük veya 19 yaşından küçük ve eş veya ortak hukuk ortağı olan bir aile üyesi (550 ABD Doları)

Asıl başvuranın 19 yaşından küçük ve eş veya ortak hukuk ortağı olmayan bir aile üyesi (150 $)

Diğer başvuru sınıfları:

Asıl başvuru sahibi (550 $)

Asıl başvuranın 19 yaşında veya daha büyük veya 19 yaşından küçük ve eş veya ortak hukuk ortağı olan bir aile üyesi (550 ABD Doları)

Asıl başvuranın 19 yaşından küçük ve eş veya ortak hukuk ortağı olmayan bir aile üyesi (150 $)

Yukarıdaki ücretler Kanada Doları cinsindendir ve Kanada Vatandaşlığı ve Göçmenler Komisyonunun takdirine bağlı olarak değişebilir.

Kanada çocuklu ailelerin yaşamak için özellikle tercih ettikleri bir ülke olarak kendini göstermektedir. Özellikle OECD raporlarında ve PISA skorlarında gösterdiği başarı grafiği nedeniyle eğitim anlamında kendisini oldukça gösteren Kanada okulları sağlam bir gelecek kurmak ve bunu yurt dışında yapmak isteyenler için yeni bir kapı açmaktadır. Özellikle kalıcı ikamet elde eden aileler eğitim anlamında bütün olanaklardan yararlanma hakkını ve sosyal kazanımları da elde etmektedirler. Kanada’da anaokulundan itibaren eğitim almaya başlayan çocuklar gelişimsel anlamda önemli bir grafik ortaya koymaktadır. Kanada anaokulları bölgesel yönetimlere bağlıdır ve yerel sistemlerle yönetilmektedirler. Bu bakımdan müfredatlar bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Özellikle Quebec bölgesi Fransızca eğitimin yoğun olduğu bir alan olarak kendisini göstermejte ve bu nedenle Francophon aileler tarafından birincil tercihler arasına yerleşmektedir. Diğer yandan okulların kendi bünyelerinde okuyacak öğrencileri seçmek için belli kriterleri vardır ve bunların başında da kendilerine ait çevrede ikamet eden öğrenciler gelmektedir. Bu nedenle çocuklarını Kanada anaokullarında okutmak isteyen veliler yaşayacakları bölgeyi buna uygun olarak seçmelidirler. Zira Kanada anaokullarında bölgesel sistemler söz konusu olduğu için temel sorunlardan biri servis hizmetinin yakın bölgelere yapılmaması hatta Kanada anaokulalrının genel olarak servis yapısının olmamasıdır. Kanada anaokulları servis şikayetleri yerleşik bölge halkı için değil ama göçmenler için bazen içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Çalışma İzinleri ve Kanada Anaokulu Ücret Şikayeti Sonuçları

Çalışma İzni

Düzenlemeler ve başvuru süreci

Kanada, vasıflı işçiler için çok popüler bir rotadır. Bu bölüm, Kanada’da çalışma izni almaya hak kazananları, prosedürleri ve diğer düzenlemeleri açıklamak için oluşturulmuştur.

Her yıl yaklaşık 100.000 geçici yabancı işçi geçici beceri gerektiren işlerde çalışmak üzere Kanada’ya giriyor. Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (CIC), bu tür işçilere olan ihtiyacına ve Kanada ekonomisine sağlamaları beklenen faydaya bağlı olarak vize ayırmaktadır. Kanada’daki geçici çalışmaların hemen hemen tümü, çalışanın geçerli bir çalışma iznine sahip olmasını gerektirir.

Çalışma iznine hak kazanmak için çeşitli koşullar yerine getirilmelidir. Öncelikle, Kanadalı bir işverenden iş teklifi almanız gerekir. Teklif alındığında, İnsan Kaynakları ve Beceri Geliştirme Komisyonu (HRSDC) genellikle bir işgücü piyasasında “fikir” ya da iş teklifinizin onaylanmasını sağlar. HRSDC, iş teklifinin yasal olup olmadığını ve işe alınmanızın Kanada işgücü piyasası için doğru olup olmadığını belirler. Örneğin, bilgisayar programcıları sıkıntısı varsa ve becerilere sahipseniz, onaylanmış bir başvuru elde etmeniz olasıdır.

Bazı kişiler çalışma izni meselesi için bazı şartları yerine getirmekten muaf tutulabilir. Aşağıdaki gruplardan birine aitseniz, çalışma iznini HRSDC onayı olmadan alabilirsiniz:

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ülkelerinin vatandaşları olan profesyoneller, tüccarlar ve yatırımcılar. Bu düzenleme aynı zamanda diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Kanada’ya giren kişilere çalışma izinlerinin verilmesine de izin vermektedir.

Bazı girişimciler, şirket içi transferler ve Kanada’da çalışarak Kanadalılara veya daimi ikamet edenlere önemli fayda sağlayacak olan diğer işçi türleri.

Kanada’da istihdam, gençlik değişim programlarına katılanlar, değişim öğretmenleri ve diğer karşılıklı programlar gibi yurtdışındaki Kanadalılara benzer istihdam sağlayan kişiler.

Kanada’da okuyan yabancı öğrenciler kooperatiflere yerleşmek için çalışmak zorundadır.

Yetenekli yabancı işçilerin eşleri ve genel hukuk ortakları, bazı yabancı öğrencilerin eşleri ve genel hukuk ortakları, bazı yabancı öğrenciler ve doktora sonrası öğrenciler için mezuniyet sonrası iş yapan bir kişinin eşleri ve genel hukuk ortakları.

Hayırsever veya dini iş yapan kişiler.

Mülteci belirleme süreci ve Kanada’da daimi ikamet için kabul edilenler gibi diğer nedenlerle, Kanada’dayken kendilerini desteklemesi gereken bazı kişiler.

Ek gereksinimler

Kanada’da yasal olarak çalışabilmek için bir Sosyal Sigorta Numarası (SIN) kartına sahip olmanız gerekir. Bu kart pasaportunuzu ve geçerli bir çalışma izninizi göstererek HRSDC’den temin edilebilir.

Özellikle Kanada’ya taşınan aileler için çalışma izni almak oldukça önemlidir. Kanada’da çalışmak bir yandan ikamet durumunu daha saygın hale getirirken diğer yandan sosyal yaşam içinde de etkin biçimde yer almayı getirmektedir. Aynı zamanda anaokullarının bölgesel konumları ve yerel yönetimlere bağlı olarak şekillendirilmesi ikamet ve çalışılan konumun önemini ortaya koymaktadır. Anaokulları eğitim ücretleri Kanada genelinde yüksek olmakla birlikte, bazı bölgelerde daha yüksek oranlara çıktığı görülmektedir. Kanada’ya yerleşerek çocuklarını anaokullarına gönderen ailelerin en temel şikayetlerinden biri bu düzlemde, ücretlendirme meselesi üzerinde olmaktadır. Kanada okulları ücret şikayetleri çalışma izini ile Kanada’da yaşama çabası içinde olan ailelerin özellikle üzeirnde durduğu bir konu olarak kendisini göstermektedir.

Kanada Anaokullarından Liselerine Eğitim

Okul öncesi eğitim

Okul öncesi eğitim (zorunlu eğitim başladığında) beş yaşından önce tüm örgün ve gayri resmi eğitimi kapsar. Bu yürümeye başlayan çocuk programları, oyun okulu, anaokulu ve kreşi içerir. Beş yaşın altındaki çocuklar için okula devam etmek, okul öncesi ve anaokullarının özel olduğu Kanada’da zorunlu değildir. Bununla birlikte, anaokulu devlet okul sisteminin bir parçasıdır ve 1 Eylül’de beş yaşından büyük çocuklar için Eylül ayında okul yılının başında başlayacakları zorunludur.

Kanada’da kar amacı gütmeyen kooperatif okulları, kiliseye bağlı okullar, yerel topluluk okulları, özel okullar ve Montessori okulları dahil olmak üzere çeşitli okul öncesi türleri vardır. Bir kooperatif okulu, ebeveynler gönüllü olarak profesyonel öğretmenlerin yanında öğretmenlerin yardımcıları olarak çalıştıkları için genellikle en ucuz olanıdır. Kiliseye bağlı okullar genellikle dini merkezlere bağlıdır ve dini eğitimi içerebilir (çocukların okulla aynı dini takip etmesi her zaman gerekli değildir). Özel okullar en pahalı olanıdır ve küçük ev işletmeleri kurulumlarından büyük özel okullara kadar büyük farklılıklar gösterir. Kanada’daki bazı özel anaokulları, 1900’lerin başında Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori öğretim yöntemini kullanır. Montessori, bir öğretim yönteminden çok bir yaşam felsefesidir ve her çocuğun kendine has ihtiyaçları, ilgi alanları ve büyüme şekilleri olan bir birey olduğu inancına dayanır. Bazı Montessori okullarında “okul öncesi” (iki buçuk ila altı yaş arası çocuklar için) ve ilköğretim seviyeleri (6 ila 12 yaş arası) vardır.

Anaokulları tüm çocuklar için, özellikle ebeveynleri ana dili olarak İngilizce veya Fransızca bilmeyenler için şiddetle tavsiye edilir. Bir anaokulunda birkaç yıl geçtikten sonra bir çocuk yerel topluma entegre edilir ve ilkokul için iyi bir şekilde hazırlanır (özellikle İngilizce veya Fransızca konuşulmadığında). Ebeveynler ayrıca okul öncesi irtibatlarla toplulukta arkadaş olabilirler.

İlkokul

Çocuklar okula 1 Eylül’de beşinci yaş gününden sonra başlamalıdır. Kanada’daki zorunlu eğitimin ilk yıllarına ilk veya ilkokul denir. İlkokul genellikle karışıktır ve genellikle 11 yaşına kadar (1. ile 6. sınıflarda) devam eder. Bazı ilçelerde, öğrenciler bir liseye başlamadan önce 13 yaşına kadar ilk sınıfa (8. sınıfa kadar) devam ederler.

İlkokul müfredatı, bireysel okulların ve yerel toplulukların organizasyon ve eğitim amaçlarına göre değişir. Bir sınıftan diğerine terfi, test ve performans açısında zayıf olan bir çocuğun bir yılı tekrar etmesini gerektirebilirken, yetenekli bir çocuğun bir yılı atlamasına izin verilebilir. İlköğretim okulları, okuma, yazma ve matematikle ilgili temel becerilerin yanı sıra tarih, coğrafya, el sanatları, müzik, bilim, sanat ve beden eğitimi (beden eğitimi veya spor salonu) konularında dersler verir. Sadece liselerde okutulan Fransızca ve ‘yabancı’ diller, bazı okullarda son birkaç yıl boyunca bazı bölgelerde ders olarak verilmektedir ve eğer istenirse çocuk anaokulunda ‘erken Fransızca programına’ girebilir.

Orta Okul

Kanada’da orta öğretim, 12 ila 18 yaş arası çocuklar içindir (7. ila 12. sınıflar). Genelde ortaokul ve lise ayrı alanlardadır (ayrı binalarda ve hatta ayrı yerlerde tutulur). Ortaokul, 12 ila 14 yaşları arasındakiler (7. ila 9. sınıflar) ve yaşları 15 ila 17 olan (10. ila 12. sınıflar) için kıdemlidir. Quebec’te, öğrenciler 7 ila 11. sınıflar için liseye giderler ve daha sonra iki veya üç yıl boyunca genel ve meslek yüksekokullarına (meslek lisesi / meslek okulu / CEGEP) transfer olurlar. İlköğretim gibi orta öğretim de karışık.

Ortaöğretim okulları akademik alanda veya mesleki formlarda veya sanatta uzmanlaşabilir; bunların tümü, öğrencileri bir meslek veya koleje veya üniversiteye hazırlamak için tasarlanmış bir tür “akış” sistemini içerir. Zorunlu veya “çekirdek” müfredat konuları, her bir il tarafından kararlaştırıldığı gibi, belirtilen sayıda yıl veya dönem boyunca çalışılmalıdır. Bunlar genellikle İngilizce (Fransızca), matematik, genel fen bilimleri, sağlık, spor (beden eğitimi) veya sosyal bilimleri (Kanada tarihi ve hükümeti, coğrafya, dünya tarihi ve sosyal problemleri içerebilir) içerir. Zorunlu derslere ek olarak, öğrenciler gelecekte kendilerine fayda sağlayacak olan seçmeli dersleri (seçmeli) seçerler.

Seçmeli dersler genellikle öğrencinin 9 ila 12. Sınıflardaki çalışmalarının yaklaşık yarısını oluşturur. Dokuzuncu sınıfın etrafında, öğrenciler kariyerlerini planlamalarına ve seçtikleri alanlarda faydalı olacak dersleri seçmeye başladıklarında kariyer rehberliği danışmanlığı alırlar. Danışmanlık, lise boyunca ve koleje kadar devam eder. Daha büyük okullar, üç veya daha fazla seviyeye yönelik seçmeli dersler sunabilir: akademik, mesleki ve genel. Üniversiteye veya üniversiteye gitmeyi planlayan öğrenciler, akademik bilimler (biyoloji, kimya, fizik), yüksek matematik (cebir, geometri, trigonometri ve matematik), ileri İngilizce veya Fransızca edebiyatı, kompozisyon, sosyal bilimler veya yabancı diller üzerinde durularak ders seçerler.

Mesleki program dört alanda eğitim sağlayabilir: öğrencileri çiftlik yönetimi ve işletme için hazırlayan tarımsal eğitim; öğrencileri ticari alan için eğiten işletme eğitimi; öğrencileri ev yönetimi, çocuk bakımı ve hasta bakımı için hazırlayan ev ekonomisi; ve mekanik, imalat, inşaat ve diğer işlerde meslek eğitimi veren ticaret ve sanayi eğitimi. Liseden işe girmek isteyen öğrenciler bilgisayar dersleriyle veya “işletme” alanıyla İngilizce veya Fransızca alabilirler.

Okul sporları Kanada’da popülerdir, ancak çoğu okul saatleri dışında gerçekleşir (ders dışı). Takım sporları lisede yüksek bir profile sahiptir ve “okul takımında” olmak, birçok öğrenci için sınıfta başarılı olmaktan daha önemlidir. Spor dalında üstün olan öğrenciler, akademik çalışmalarında başarılı olamayacak kadar aptal veya tembel olduklarını ima ederek, genellikle “spor” olarak adlandırılırlar. Ancak, bir öğrencinin notları istenen seviyeye ulaşmazsa, notları iyileşinceye kadar (ve sürekli izlenir) takım sporlarında yer almasının yasak olması muhtemeldir. Lise sporu okul etkinliklerinin merkezinde yer alır ve kolej sporuyla devam eden tören de lise düzeyinde bulunur.

Sporun yanı sıra, fen ve doğa kulüpleri, müzik organizasyonları (örneğin müzik grubu ve koro), sanat ve drama grupları ve dil kulüpleri de dahil olmak üzere okul saatleri dışında okulun diğer etkinlikleri düzenlenmektedir. Liselerin çoğunda öğrenci tarafından işletilen bir gazete vardır ve fotoğraflı bir karanlık oda da genellikle mevcuttur. Kolejler ve üniversiteler, Kanadalı işverenlerin yaptığı gibi, lise ders dışı etkinliklerinde öğrencilerin başarılarına da büyük önem vermektedir. Liseler ayrıca önemli sosyal merkezlerdir ve okul dansları ve sezonun ilk hokey oyunu gibi okul tarafından organize edilen sosyal etkinliklere katılım yaygındır.

Sınavlar ve Notlar

Bir öğrenci bir devlet okuluna kaydolduğunda, (okul yıllarında onu izleyen) onun için bir ‘kayıt dosyası’ açılır ve tüm sınıflarda sürekli bir değerlendirme sistemi vardır. Öğrenciler 13 yıllık eğitimleri boyunca okutulan her konuda (bildiri), sınav ve dersle nitelendirilir (K – 12 notları). Aşağıdaki derecelendirme sistemi, Kanada genelindeki liselerde kullanılır:

Sınıf: Sınıflandırma – Yüzde

A: Mükemmel – 90 ila 100

B: İyi – 80 – 89

C: Ortalama / adil – 70 – 79

D: Zayıf – 60 – 69

F: Başarısız – 60’ın altında

Notlar, bir öğrencinin yıl boyunca verilen testlerde gösterdiği performans, sınıf içi tartışmalara katılım, ev ödevlerinin tamamlanması ve bağımsız projeler gibi çeşitli kriterlere dayanır. Öğrenciler, yılda en az iki kez (bazı ilçelerde yılda altı kez olabilir) bir karne alırlar; bu, okudukları her konuda notlarını gösterir.

Kanada’daki Devlet Okulları

Devlet Okulları

Kanada devlet okulu sistemi

Kanada’da federal bir hükümet tarafından kontrol edilen veya finanse edilen bir devlet okulu sistemi yoktur. Devlet tarafından finanse edilen il okullarına devlet veya ayrı okullar (Roma Katolik devlet okulları) denir ve herhangi biri de katılabilse de, genel olarak dini mezhep çizgileri boyunca bölünmüşlerdir.

Devlet okulları, her bir eyalet eğitim departmanının sorumluluğundadır ve bazı federal fonlarla, esasen yerel ve eyalet vergilerinden finanse edilir. Eğitim ile ilgili uygulamalar ve politikalar (kamu ve özel) illere göre değişmektedir. İl eğitim birimleri il politikalarına göre eğitim politikasını belirlemektedir. Eğitim bakanı, il ve federal fonların tahsisi, öğretmenlerin sertifikalandırılması, ders kitapları ve kütüphane hizmetleri, kayıtların ve eğitim istatistiklerinin sağlanması ve zorunlu eğitim süresinin belirlenmesi ve uygulanması gibi eğitim işleriyle ilgili politikaların belirlenmesinden sorumludur.

Kanada devlet okulu sisteminin kendine özgü yönlerinden biri insan merkeziyetçilik ve okulların yerel okul yetkilileri tarafından yönetilme derecesindedir. Her il, yerel düzeyde, denetçi politikalarına karar veren, öğretmenleri işe alan, ekipman satın alan ve genel olarak okulların günlük yönetimini denetleyen bir denetçi ve yerel olarak seçilen bir okul kuruluna (veya eğitim kuruluna) bağlı okul bölgelerine ayrılmıştır. Çoğu okulda, bilgisayar, video gözetimi, acil durum aydınlatması, oyun alanı ekipmanı ve özel ihtiyaçları olan çocuklar için okul otobüsleri gibi ekipman satın almak için para toplamakla ilgilenen Ebeveyn Danışma Konseyleri (PAC’ler) vardır.

Öğretmen nitelikleri ve standartları eyaletten eyalete değişir. Tüm iller, öğretmenlerin devlet ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretmek için bir lisans veya sertifika almasını gerektirir, ancak öğretmen sertifikaları için gerçek gereksinimler il eğitim birimleri tarafından belirlenir. Tüm iller, ilkokul notları için lisans derecesi gerektirirken, çoğu ortaokullarda ders vermek için asgari hazırlık derecesi olarak lisans derecesi gerekirken, birkaçı beş yıllık eğitim veya yüksek lisans derecesi için ısrar eder. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tam zamanlı öğretim gücü, yaklaşık 40.000, üniversite ve kolejlerde ise 310.000 civarındadır. Ebeveynler, çocuklarının eğitimine katılmaya teşvik edilir ve okullar, okuma, sanat ve özel projelere yardımcı olmak için sürekli gönüllü “öğretmen asistanları” ararlar.

Devlet Okulu Seçmek

Kanadalı ebeveynlerin çoğu için, yeni bir mahalle seçerken en önemli kriterlerinden biri devlet okullarının itibarıdır. Bu genellikle Kanada’nın en iyi üniversitelerine uzanan okulların sayısıyla ölçülür (istatistikler tüm okullar tarafından sağlanır). Son yıllarda, kente veya bölgeye bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösteren okul seçimi ile ilgili süregelen bir tartışma olmuştur. Edmonton’da (Alberta) ebeveynler, çocuklarını şehirdeki herhangi bir okula gönderebilir ve Manitoba’da ebeveynler, eyaletteki herhangi bir okulu seçebilir (boş yer olması kaydıyla).

Bununla birlikte, çoğu alanda çocuğunuzu yaşadığınız bölgeye hizmet veren devlet okuluna göndermek zorunludur ve çocuğunuzu başka bir bölgedeki bir devlet okulunda kabul ettirmek zordur. Bu nedenle, arzu edilen okulların toplama alanı içindeki evler talep edilmektedir ve bunlar daha pahalıdır. Çocuğunuzu devlet okuluna göndermeyi planlıyorsanız, nerede yaşayacağınıza karar vermeden önce yerel okulların kalitesi hakkında sorular sormalısınız. Genellikle bir mahallede ne kadar pahalı mülk olursa, yerel devlet okulları o kadar iyidir. Yer değiştirme rehberleri, genellikle yerel okulların profillerini ve farklı sınıflarda karşılaştırmalı puanları içeren birçok şehir ve bölgede yayınlanmaktadır. Birçok topluluk, mülk değerlerinin korunmasında çok önemli olan yerel devlet okulu sistemlerinin kalitesiyle gurur duymaktadır.

Devlet okullarının kalitesi eyaletten eyalete ve toplumdan topluma kadar farklılık gösterir ve bazıları zayıf olmasına rağmen çoğu mükemmeldir. Okulların iyi yönetildiği, iyi desteklendiği ve yerel toplum tarafından iyi finanse edildiği yerlerde, halk eğitiminin kalitesi birçok ülkede nadiren bulunabilecek standartlardadır. Ortalama standartların düşük olduğu okullarda bile, sağlanan fırsatlardan tam olarak yararlanan öğrenciler mükemmel bir eğitim alırlar.

Organizasyon

Çocukların çoğu okula altı yaşından önce başlar, zorunlu eğitim genellikle bir anaokulunda veya anaokulunda başlar. En fazla 13 yıllık örgün ilk ve orta öğretim, 5-18 yaş arasındaki eğitimi, sınıflar (anaokulu ve sınıflar 1 ila 12) olarak adlandırılan bölümlerle kapsar. Çocuklar genellikle anaokuluna beş yaşında başlar ve 18 yaşında 12. sınıfa ulaşana kadar her yılda bir derece ilerlerler. Bazen bir öğrenci, uzun süreli devamsızlık veya düşük puan nedeniyle sınıfı tekrar etmelidir, ancak bu nadirdir.

Bir çocuk 16 yaşında okuldan yasal olarak ayrılabilir (okulu bırakabilir), ancak bu genellikle tavsiye edilmez ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 18 yaşına gelene kadar lisede kalır.

Yaş: Sınıf – Okul

2 ila 5: – – Okul Öncesi veya Anaokulu

6 – 11: 1 – 6 – İlköğretim

12 – 14: 7 – 9 – Ortaokul

15 – 18: 10 – 12 – Kıdemli yüksek

Genelde, bir öğrencinin ilk altı yılında (ilkokul) tüm ana konular için bir öğretmen ve ortaokul ve lise son sınıflarında her konu için farklı bir öğretmen vardır.

Kayıt

İlkokul ve ortaokul düzeyinde, öğrenciler genellikle evlerine yakın bir devlet okuluna giderler. Belirli bir devlet okulu veya okul bölgesi için bir tercihiniz varsa, o bölgeden bir mülk satın almak veya kiralamak gerekir, ancak çocuğunuzun bölgeniz dışındaki bir okula gitmesini talep edebilirsiniz (“sınır ötesi” olarak adlandırılır). Kanadalıların bir emlakçıdan onlara belirli bir okul bölgesinde bir ev bulmalarını istemek oldukça normaldir. Tüm okullar, çocukların zorunlu olmamakla birlikte, yeni bir dönemin başında (sömestr) başlamasını tercih eder.

Ebeveynler, çocuğunun hangi okula atanacağını ve kayıt için gereken belgeleri bulmak için bir okul bölgesinin merkez bürosuyla veya Eğitim Kuruluyla görüşmelidir. Genelde, ikametgâh, bir göç belgesi, bir pasaport, bir doğum belgesi (veya onaylı bir kopya) ve çocuğunuzun tıbbi geçmişinin ayrıntılarını içeren belge ve tüberküloz taramasını dahil etmeniz gerekir. Çocuğunuzun son okulundan alınan bir okul raporu da dahil olmak üzere geçmiş okul kayıtlarını sağlamak da gereklidir. Bu, öğrencileri bir sınıfa atamak için kullanılır ve deneme, proje ve sınav örnekleri ile mümkün olduğunca ayrıntılı olmalıdır.

Birçok kasaba okula (otobüslerle) ulaşım sağlar, ancak bunlar belirli okullar veya yaşlara göre sağlanmış olabilir ve örneğin mesafeye bağlı olabilir. Bir okul otobüsü olabilir, ancak evden okula olan mesafe 2 veya 2,5 milden fazla olduğunda bu otobüse kaydolmak mümkündür. Bazı şehirler, sadece özel eğitim alan çocuklar için otobüs sağlamaktadır.

Şartlar ve okul saatleri

Kanada’da okul yılı genellikle Eylül ayının ilk haftasından Haziran ayının sonuna (on ay) kadar devam eder. Birkaç yıl süren okullar vardır ve bazıları Ağustos ortasından Mayıs sonuna kadar devam eden bir senelik dönemi kapsarlar. Okul tatil tarihleri okullar tarafından önceden doğru bir şekilde yayınlanmaktadır, böylece velilere resmi okul tatillerinde aile tatillerini planlama konusunda bolca zaman tanımaktadır.

İlkokullardaki okul günü genellikle öğle yemeği için bir saat beraberinde sabah 8.30 ile akşam 3.30 arasındadır. Liselerde, saatler genellikle 08: 30-18: 30 arasındadır. Ders dışı etkinlikler ve spor, okul saatlerinden sonra yapılmaktadır. Devlet okullarında dersler pazartesiden cumaya verilir ve cumartesi ya da pazar günleri ders yoktur. Kanada ayrıca “sömestr liseleri” olarak adlandırılan sistemlere sahiptir; yıl boyunca standart sekiz ders yerine, her ders için her ders için uzun bir ders (genellikle 70 dakika) olmak üzere her ders için dört ders verilmektedir. Bu sistemin her konuyu daha iyi anlayacağı ve her hafta sekiz konu ile baş etmekte zorlanan öğrenciler için daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Sağlık

Çoğu ilde, okul çocukları okula başlamadan önce bir dizi hastalığa karşı bağışıklık kazanmalıdır. Bunlar çocuk felci, DTP (difteri, tetanoz ve boğmaca) ve MMR’yi (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık veya Alman kızamık) içerebilir. Tüberküloz taraması da gerekli olabilir. Çoğu okulda tam veya yarı zamanlı hemşireler (birkaç okulu kapsayabilir) veya ilk yardım yönetimi konusunda eğitim almış en az personel bulunmaktadır. Bazı spor aktivitelerine katılmak için özel tıbbi kontroller (fiziksel) gereklidir. Diş muayeneleri okullarda yapılmamaktadır, ancak çoğu okul diş sağlığı haftasını desteklemektedir. Cinsel eğitim ve uyuşturucu ve sigara tehlikelerinin grafik açıklamaları dahil olmak üzere ilk ve ortaöğretim okullarında sağlık eğitimi verilmektedir (toplum programları ile birlikte). Birçok toplulukta gönüllü ambulans birliklerinin üyeleri çocuklara güvenlik ve kaza önleme hakkında bilgi vermektedir.

Kanada’daki özel okullar

Özel Okullar

Kanada’daki tüm şehirlerde çok çeşitli ihtiyaçlara hizmet eden ve Kanadalı çocukların yaklaşık yüzde 5’ini eğiten özel ücretli okullar vardır. Özel okullar tek cinsiyetli okulları, dini grupların sponsor olduğu okulları, yetenekli çocuklar için öğrenmeyi veya fiziksel engeli olan öğrencilere uygun okulları ve yetenekli çocuklar için okulları içerir.

Bazı özel okullar spora vurgu yapar ya da sanat, drama, dans ya da müzikte sanatsal yeteneği olan öğrencilere hitap eder. Açık hava yaşamı gibi faaliyetleri vurgulayan veya Montessori ve Waldorf okulları gibi belirli bir eğitim felsefesine bağlı olan okullar da vardır. Kanada’daki özel okulların çoğu öğrencileri bir Kanada kolejine veya üniversitesine girmeye hazırlasa da, bazı uluslararası okullar öğrencileri Uluslararası Bakalorya (IB) sınavına hazırlar. Bazı özel okullar yalnızca yabancı dilde, örneğin Kantonca, geleneksel müfredatı takip et ve öğrencileri kendi ülkelerindeki kurulları inceleyerek belirlenen sınavlara hazırlar.

Özel okullar, devlet okulları gibi düzenlenir, ancak müfredat ve yaklaşım önemli ölçüde farklılık gösterir. Anaokullarından yatılı okullara, deneysel ve ilerici okullardan geleneksel kurumlara kadar çeşitlilik gösterirler ve çocuğun gelişimine bütünsel bir yaklaşımla ilerici okullardan, katı gelenekçiler ve muhafazakar bir rejime sahip okullara kadar katı ve rekabetçi bir yaklaşımla öğrenme söz konusudur. Özel okullardaki okul çalışmaları genellikle zordur ve öğrenciler genellikle çok fazla ev ödevi ve baskıyla sınanmaktadır. Birçok ebeveyn bu rekabetçi “iş ahlakı” yaklaşımını desteklemekte ve çocuklarının masraflarını haklı çıkarmak için çok çalışmasını beklemektedir.

Harç

Ücretler, öğrencilerin yaşı, okulun itibarı ve kalitesi ve bulunduğu yer gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir (büyük şehirlerdeki okullar genellikle en pahalıdır). Ücretlere her şey dahil değildir ve ilave zorunlu ücretler ve isteğe bağlı servisler için ücret alınır. Zengin olmadığınız veya bir başkasının ödeme yapmadığı sürece, bazı federal vergi indirimleri olsa da, genellikle çocuğunuz olmadan önce tasarruf etmeye başlamanız gerekir. Bazı okullar yeni öğrenciler çekmek için ödeme planları sunar. Öğrenim ücretlerine ek olarak, çoğu özel okul da ebeveynlerden katkı istemektedir (bazı okullar talepleri konusunda oldukça agresif ve sözlüdür). Çoğu okul yetenekli ve yetenekli öğrenciler için burs sağlamaktadır, ancak daha fakir ailelerden veya etnik azınlıklardan gelen çocuklar ile sınırlandırılabilirler. Bazı okullar, ebeveynlerinin ödeme kabiliyetine bakılmaksızın istedikleri herhangi bir öğrenciyi kabul etmelerini sağlayan geniş donanıma sahiptir.

Özel okullar geniş tabanlı bir eğitim sunar ve genellikle spor, müzik, drama, sanat ve çok çeşitli akademik konulara, örneğin; Bazı okullar okul saatlerinde ata binme veya kayak yapma veya speleoloji (mağaraların bilimsel çalışması) gibi olağandışı konular sunar. Küçük sınıfları nedeniyle, özel okullardaki öğretmenler, üretim hattı sistemi öğretmek yerine, öğrencilere bireysel olarak uyarlanmış dersler ve okullar sağlayabilirler. Özel okullar, örneğin uzmanları, güçlük çekenlere yardımcı olacak öğretmenleri ve bağımsız olarak öğrenmelerini hızlandırmak veya çalışmak isteyen öğrencilere yardım etmek için uzmanları okumak. Çoğu özel okul ayrıca okul sonrası programlar, spor takımları, kulüpler, zenginleştirme programları ve eğitim dersleri de sunar.

Uygulama

Bir başvuru yaparken, mümkün olduğu kadar önceden yapmalısınız. Çocuğunuzu, kontenjanların kesinlikle sınırlı olduğu, daha zayıf bir sınıfa almaktansa, birinci sınıfa giriş elde etmek genellikle daha kolaydır. Yabancı okullar için giriş kolaylaştırılabilir, çünkü birçok okul yabancı uyruklu öğrencilerin geniş bir seçim yapmasının bir avantaj olduğunu düşünür. Önde gelen özel bir okula giriş kazanmak, özellikle büyük şehirlerde zordur ve belirli bir okulun çocuğunuzu kabul edeceğini asla garanti edemezsiniz. Birçok anaokulu ve ilköğretim okulu, ilk gelene ilk hizmet temelinde çocukları kabul etse de, en iyi ve en seçkin okulların zorlu bir seçim prosedürü vardır ve çoğunun bekleme listeleri vardır. Bu nedenle çocuğunuzu belirli bir okula kaydettirmeye güvenmemeli ve diğer alternatifleri de ihmal etmemelisiniz.

Çocuğunuzu özel bir okula kaydettirmeden önce, özellikle Kanada’da yalnızca sınırlı bir süre kalmayı planlıyorsanız, okul sözleşmesindeki geri çekilme koşullarını anladığınızdan emin olun. Çocuğunuzu belirli bir özel okula göndermeden önce, itibarı ne olursa olsun, çocuğunuzun ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve olgunluğunu dikkatlice düşünmelisiniz. Örneğin, bir okulun müfredatının ve rejiminin çocuğunuz için ne katı ne de liberal olmamasını sağlamak önemlidir.