Bir Sayfa Seçin

Kanada Anaokulu, sadece dünya standartlarını yakalayan öncü eğitimiyle değil, aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara karşı sunduğu yapıcı yaklaşımla ün kazanmış bir eğitim kurumu.

Anaokulu eğitiminde öğretmenlerin seçimi 

Hiç kuşkusuz iyi bir anaokulu eğitimi için iyi yetişmiş ve kalifiye öğretmen hayli önemli bir faktör. Bu durumun bilincinde olan Kanada Anaokulu, bünyesinde çalışan eğitimcileri özenle seçiyor.

Yaşanan sorunlara çözüm odaklı yaklaşım 

Ancak kimi zaman kaçınılmaz olarak bazı problemler yaşanabiliyor. Böyle durumlarda da son derece profesyonel bir yaklaşım sergileyen Kanada Okulları, öğrenci velilerini de olabildiğince sisteme dahil ederek onların görüşlerine başvuruyor.

Eğitimcinin eğitimi önemli

Son yıllarda, öğretmenlik eğitimi programlarının ayrılmaz bir özelliği olarak sosyal bilimlere duyulan ilgi gitgide artıyor. Artık çocukların öğrenmesine dair dinamikleri ile dil gelişimi, bireysel eğitimdeki farklılıklar, ihtiyaçlara cevap verme ve eğitim fırsatı gibi önemli konularda yayınlanan akademik araştırmalar takip edilerek ülkemiz şartlarına uyarlanıyor.